perjantai 26. syyskuuta 2014

Aurinkovoiteista - About sun screens

Tämä tuntuu ehkä vähän hassulta aiheelta tähän aikaan vuodesta...mutta minulla on syyni kirjoittaa tästä juuri nyt, vaikka ajattelin kyllä asiaa jo paljon aikaisemmin - jälleen kerran.

Monissa paikoissa on pidetty meteliä aurinkovoiteiden käytöstä ja suurista suojakertoimista, sekä kehotettu pysymään kokonaan poissa auringosta. Ymmärrän tämän kyllä, jos asutaan Pohjolaa aurinkoisemmilla leveysasteilla, tai jos on kovin vaaleaihoinen tai muutoin jotakin riskiryhmää.

Mutta asioilla on toinenkin puoli...täällä Suomessa, missä valoa saadaan kovin vähän ja pitkähihaista ja -lahkeista vaatetta on jokseenkin pakko käyttää suurimman osan vuotta, iso osa ihmisistä kärsii pahasta D-vitamiinivajeesta. Etenkin, jos minun laillani on kala-ja maitoallerginen, eikä näin ollen saa juurikaan D-vitamiinia ruoasta. Minä olen myös allerginen atoopikko, jonka iho alkaa kuivua ja kutista heti, kun aurinkoa ei enää tähän aikaan vuodesta saa riittävästi - ja vastaavasti tilanteeni helpottaa keväällä heti, kun vaatetta voi vähentää ja pääsee pihalle kylpemään auringonvalossa. Minäkään en (enää) paahda itseäni auringossa maaten, mutta hyvällä kelillä vapaapäivinä tulee kyllä oltua pihalla valossa koko päivän. En oikeastaan ole koskaan käyttänyt mitään aurinkorasvoja, koska en mielestäni tarvitse niitä. Ja kun jo pitkään on ollut - ehkä toisinaan ristiriitaistakin - keskustelua aurinkorasvojen turvallisuudesta ja niiden haitoista, näen vielä vähemmän syytä käyttää niitä. Ymmärtääkseni osa omissa voiteissani käyttämistä rasvoista omaa jonkinlaisen suojakertoimen luonnostaan, mutta mikään suuri se ei tietenkään ole.

Halusin kirjoittaa tästä siksi, että ihmiset muistaisivat asioilla olevan useampia puolia, eivätkä katsoisi kaikkea kovin yksisilmäisesti. Aurinkokaan ei siis ole pelkästään pahasta, sen valohan on tosiasiassa elinehto useimmille eliöille. Nautitaan siis siitä turvallisesti aina, kun vain mahdollista! :) Aurinko, ikävöin sinua jo nyt...This might be a kind of funny subject this time of the year...but I have my reasons to write about this right now, even if I thought this much earlier - once again. 

There was a big fuss about using sun screens and high SPFs last summer and many recommended to stay out of sun light. I understand this if you are living in much sunny latitudes than Northern Scandinavia, or if you have very light skin or you are in some risk group.

But as most of things there is another side of this subject...here in Finland, where we get so little sun light at all and you are forced to wear long pants and sleeves most of the year, many people has a bad lack of vitamin D. Especially if you are like me and be allergic to fish and cow milk, so you won't get vitamin D from food at all. I am also allergic atopics and my skin begins to dry and itch right away when I don't get any sun light any more this time of the year - and my situation gets better right away in the spring time when I can wear lighter clothes and can have sun baths in the garden. I don't grill myself (anymore) lying in the sun light, but when the weather is good and sunny and I have the day off, I spend the whole day outside enjoying the light. Actually I've never used any sun screens, because I think I don't need them. And because there has been a public discussion - sometimes contradictory -about safety of sun screens and their adverse, I have even less reasons to use them. Some of the fats I use in my creams have a natural SPF, if I understood it right, but it is not very high of course. 

I wanted to write about this because I hope people would remember that there often are many perspectives in things and they would not look everything with so simplistic. Sun is not the bad guy at all, sun light is the lifeline to most of the organisms in fact. So let's enjoy it safely whenever it is possible! :) Sun, I'm missing you already...

http://www.ewg.org/2014sunscreen/press-release/
http://www.ewg.org/2014sunscreen/top-sun-safety-tips/?_ga=1.254521544.1919181239.1409309883
http://healthychild.org/easy-steps/practice-safer-sunscreening/

http://www.naturalnews.com/032815_sunscreen_chemicals.html
http://www.naturalnews.com/030725_sunscreen_chemicals.html

tiistai 23. syyskuuta 2014

Säilöntäaineista - About preservatives

Jokin aika sitten Maya, Makedonialainen saippuantekijä, oli kovin huolissaan voiteissa käyttämästäni säilöntäaineesta Optiphenistä. Säilöntäaineista voi aina välillä lukea muutenkin, joitakin vuosia sittenhän kohistiin parabeenien syöpävaarallisuudesta - jota ei ilmeisesti voitu täysin todistaa. En tiedä totuutta parabeeneista, mutta tuosta kohusta johtuen en halua käyttää niitä itse silloin, kun vain voin sen välttää. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että jos teet/käytät tuotteita, joissa on yhtään vettä, tarvitset siihen myös toimivan säilöntäaineen. Mikä se kenelläkin kotikosmetiikan kokkaajalla on, riippunee monesta seikasta. Veden lisäksi myös kasvikunnan tuotteet - joita minäkin käytän lähes kaikissa jutuissani - lisäävät pilaantumisriskiä. Toisinaan törmää ohjeisiin (tai jopa myytäviin tuotteisiin), joissa kerrotaan käytettävän säilöntäaineina E-vitamiinia tai rosmariiniuutetta. Ne ovat antioksidantteja, joiden tarkoitus on hidastaa rasvojen härskiintymistä, eivät säilöntäaineita, eivätkä näin ollen paranna vesipitoisten tuotteiden käyttöikää.

En ole mikään kemisti, enkä täysinoppinut tässä(kään) asiassa, joten halusin perehtyä asiaan hiukan lähemmin.

Optiphen on pääasiassa phenoksietanolia, joka on joissakin lähteissä todettu laajakirjoiseksi säilöntäaineeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sen pitäisi suojata kosmetiikkatuotetta niin bakteereja, sieniä kuin homettakin vastaan. Toisissa lähteissä taas väitetään, ettei phenoksietanoli suojaa homeelta riittävästi. Maallikkona en voi tietää, mitä lähdettä uskoa.

Phenoksietanoli on kuitenkin listattu EU-säädöksissä sallituksi säilöntaineeksi, ja sitä käytetäänkin monissa teollisen kosmetiikan tuotteissa - joko yhdessä muiden säilöntäaineiden kanssa, tai yksinään. Minunkin kaapistani löytyy ainakin kolme teollista tuotetta, joissa on käytetty pelkkää phenoksietanolia. Jos olen oikein ymmärtänyt, säilöntäaineiden yhdistelmiä käytetään teollisissa tuotteissa varmistamaan säilyvyys kaikissa olosuhteissa pitkiä aikoja, ei siksi, että tuotteen säilyvyys niin ehdottomasti vaatisi. Kotikosmetiikan ei ole tarkoituskaan seistä kaapissa seuraavaa vuotta.

Käytän itse Optipheniä siksi, että se on a) helposti saatavissa täällä Suomessa b) laajasti ja pitkään käytetty säilöntäaine c) toistaiseksi osoittautunut hyvin toimivaksi kotikäytössä. Yritin etsimällä etsiä huonoja käyttökokemuksia, jotka puhuisivat Optipheniä vastaan, mutta en löytänyt yhtään. Ainoastaan Swiftcraftymonkeyn sivuilla sitä ei suositeltu, mutta siinäkin myönnettiin avoimesti, ettei kyseistä tuotetta ole itse edes kokeiltu lainkaan. Joissakin lähteissä ollaan sitä mieltä, että phenoksietanoli ei ole ainakaan turvallisempi, kuin parabeenit, se saattaa niiden mukaan suurina määrinä käytettynä aiheuttaa ihoärsytystä, pahentaa ihottumaa tai vaikuttaa hermostoon. Varsinaisia tutkimustuloksia en tästäkää aiheesta löytänyt.

Olen kovin herkkä homeelle, joten uskoisin kehoni reagoivan, jos voiteissani olisi näkymätöntä hometta. Aion siis itse käyttää Optipheniä jatkossakin, ainakin siihen asti, kunnes jotakin ongelmia ilmenee. Kuulisin mielelläni myös, jos jollakin toisella tuotteet eivät ole säilyneet pelkän Optiphenin avulla.

Halusin kirjoittaa tästä jo kuluuneestakin aiheesta siksi, että toivon jokaisen kotikosmetiikan kokkailijan pysähtyvän välillä miettimään, mitä ja miten oikeastaan on tekemässä, ja tutkailemaan vaihtoehtoja. Valitse se, jonka uskot olevan sinulle paras ja turvallisin, ja suhtaudu terveellä kritiikillä kaikkeen kuulemaasi ja lukemaasi - myös tähän.

Tässä joitakin onnistuneita Optiphen-tuotoksiani - Here are some successful Optiphen-products of mine


Some time ago Maya, a soap maker from Macedonia, was very worried about Optiphen-preservative I use in my creams and lotions. You can read about preservatives in cosmetics every now and then, few years ago there was a huge discussion about parabens and their cancer risk - which was not proved totally if I understood it right. I don't know what is the truth about parabens but because of that fuss I do not want to use them myself if I only can avoid it. Unfortunately the ugly truth is that if you are making /using products that contain any water, you need working preservative in them. Which preservative each home cosmetic cook will choose depends on many things, I suppose. Besides of the water many plant products  - which I use in almost every stuff I make - increase the risk of pollution. Sometimes you see recipes (or even products in sale) where vitamin E or rosemary extract is told to use as preservative.  Those two are antioxidants which are suppose to slowing down rancidity of fats, and that way they won't make the self life of water based products any longer. 

I am no chemist, and not fully learned  with this subject (either), so I wanted to study this little more. 

Optiphen is mostly phenoxyethanol, which has been told to be as broad spectrum preservative in some sources. This means that it is suppose to protect cosmetic products against bacteria, fungus ans moles. On the other hand, some sources claim that phenoxyethanol don't offer enough protection against mole. As a non-scientist I cannot know what source I should believe. 

EU Cosmetic Directives has listed phenoxyethanol as allowed preservative and it is widely used in many commercial cosmetic products - with other preservatives or itself alone. I have at least three commercial products in my cabins that has only phenoxyethanol as preservative. If I understood it right, combinations of many preservatives are used in commercial stuff to make sure that products will be safe and have long self life in every circumstances, not because it was necessarily to use so many preservatives to make the product to be safe. If you are cooking your own cosmetics, they are not suppose to be in your bath room whole next year.

The reason I use Optiphen myself is a) it is easily available here in Finland b) it is and has been commonly used for a long time c) it has worked fine and caused no problems so far in my home use. I tried to find bad using experiences about using Optiphen, but I didn't find any. Only Swiftcraftymonkey didn't recommend it but even there it was openly admitted that she hadn't tried it herself at all. Some sources think that phenoxyethanol is no safer option than parabens, it might cause skin irritation or make eczema worse or could affect to nerve system if used large amounts. I couldn't find any relevant research results about this either.

I am very sensitive to mole, so I think that my body would react if there was any invisible mole in my creams. I am going to use Optiphen in the future also, at least until there comes any problems with it. I would like to here if any of you have had bad experiences using Optiphen.

The reason I wanted to write about this well-worn subject is that I hope every home cosmetic cook will stop every now and then to think about what and how they are making and doing and to study their alternatives. Choose the one that you think is the best and safest to you and have a healthy criticism to everything you hear or read - including this writing. 


http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.results&annex_v2=V&search
http://microsites.schuelke.com/preservative-booster/documents/ANewConcepttoBoostthePreservativeEfficacyofPhenoxyethanol-SFW-2005.pdf
http://www.ingredientsofstyle.com/2013/06/ingredient-of-week-phenoxyethanol.html
http://www.cosmeticsandtoiletries.com/research/chemistry/Phenoxyethanol-as-a-Safe-and-Important-Preservative-in-Personal-Carepremium-256198651.html
http://www.naturalnews.com/041203_skin_allergies_toxic_chemicals_personal_care_products.html
http://www.naturalnews.com/038604_phthalates_cosmetics_hormone_disruption.html
http://www.greenlivingonline.com/article/six-makeup-chemicals-avoid
http://healthychild.org/easy-steps/use-precaution-with-parabens/
http://healthychild.org/easy-steps/avoid-risky-food-additives-preservatives/
http://naturalbeauty.about.com/od/Ingredients/a/Toxic-Ingredients-To-Avoid-In-Cosmetics.htm
http://chemicaloftheday.squarespace.com/most-controversial/2011/3/17/are-parabens-natural.html
http://www.ewg.org/skindeep/ingredient/704811/PHENOXYETHANOL/
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_q_093.pdf

perjantai 19. syyskuuta 2014

Jalkakylpysuola - Foot bath salt

Toinen "oravannahkakorin" tuote oli tämä Voimaa villiyrteistä -jalkakylpysuola. Murskasin karkean merisuolan sekaan kuivattuja voikukkia, nokkosta ja ratamoa, sillä niiden kaikkien pitäisi olla hyviä keholle niin ulkoisesi, kuin sisäisestikin.Voimaa villiyrteistä -jalkakylpysuola / Power from wild herbs -foot bath salt

karkeaa merisuolaa / coarse sea salt
kuivattua nokkosta / dried nettle
kuivattua ratamoa/ dried plantain
kuivattua voikukkaa / dried dandelion
voikukkauutettua auringonkukkaöljyä/ dandelion infused sun flower oil
sitruuna eö / lemon eo
eukalyptus eö/ eucalyptus eo

An other product of the "squirrel skin basket" was this "Power from wild herbs -foot bath salt". I crushed dried dandelions, nettle and plantain and mixed them with coarse sea salt. These herbs are supposed to be good for a body used both outside and inside.

keskiviikko 17. syyskuuta 2014

Voikukka-vartalovoi - Dandelion body butter

"Oravannahkakorissani" oli siis tämä voikukkavartalovoi. Olin aikaisemmin kesällä maseroinut voikukkia auringonkukkaöljyyn muuta tarkoitusta varten, ja sitä oli vielä sopivasti jäljellä. Jouduin lisäämään voiteeseen lennossa lorauksen Optipheniä, koska minusta näytti pahasti siltä, että vatkauskulho hörppäsi vettä kesken vatkauksen. Toivottavasi säilöntäaine pelasti tilanteen...Voikukkavartalovoi - Dandelion body butter

150 g  karitevoita / shea butter
50 g    voikukkauutettua auringonkukkaöljyä / dandelion infused sun flower oil
          Optiphen
          sitruuna eö / lemon eo
          eukalyptus eö / eucalyptus eo

There was this dandelion body butter in my "squirrel skin basket". I macerated dandelions to sun flower oil earlier this summer for other things and I still got some left. I had to add some Optiphen during the whisking, because I saw that whisking bowl got some water in it. I hope preservative saved the situation...


maanantai 15. syyskuuta 2014

Oravannahkoja - Squirrel skins

No ei sentään, vertauskuvallisesti vain. ;D Aina kun on hyvä omenavuosi, saamme yhdeltä tuttavaperheeltä reilusti puutarhaomppuja. Niin oli tänäkin vuonna - onneksi, sillä omenat paikkaavat vähän onnetonta marjasatoa. Koska raha ei omenoiden omistajille kelpaa vastineeksi, niin yritin miettiä, mitä voisimme viedä edes eleeksi. He ovat vastikään kunnostaneet vanhaa saunarakennustaan, joten halusin koota heille pienen "saunakorin". Siihen luonnollisesti tuli sytykeruusuja, joista olen äskettäin kovasti innostunut (ks. Käsityöt-sivu), pari saippuaa pesukintaineen, villiyrttinen jalkasuola ja voikukkavartalovoi, sekä pari olutta kurkkua kostuttamaan saunan jälkeen.

No, do not be scare, only metaphorically speaking ;D Always, when it is a good year for garden apples we get them from some family friends. So happened this year too - fortunately, because there was bad lack of garden berries. Owners of the apple trees won't take money for a change, so I tried to figure out what we could give them back, even as a gesture. They have renovated their garden sauna recently, so I wanted to gather them a little "sauna basket". Naturally I put fire lightening roses there (look at my "Käsityöt" page), I've been so exited about them lately, few soaps with washing gloves, foot bath salt with some wild herbs and dandelion body butter and few beers, if they might be thirsty after sauna.

lauantai 13. syyskuuta 2014

SparklingWine&Bling

Joku aika sitten tyttöjen illasta jäi pullon pohjalle tämä-- joten  saippuaahan siitä piti kokeilla. Viinien sisältämien antioksidanttien sanotaan olevan saippuassakin hyväksi, ja niiden sisältämän sokerin pitäisi lisätä vaahtoavuutta. Halusin tehdä muutenkin tyttömäistä luksussaippuaa, joten päädyin kokeilemaan ensimmäistä kertaa ohjetta (s.68) Gregory Lee Whiten kirjasta (olen esitellyt kirjan aikaisemmin). Minulla sattui olemaan sopivasti kaikkia tarvittavia rasvojakin, joten niiden osalta ei reseptiä tarvinnut tuunailla, vain jojobaöljyn vähyys pakotti lisäämään vehnänalkioöljyä. Nesteenä oli siis punaista kuohuviiniä, lisäksi mukaan tuli pinkkiä ranskalaista savea, titaanioksidia, vähän alkannalla värjättyä manteliöljyä ja punaista rautaoksidia. Tuoksuna käytin kesäistä syreeniä, kun sitä sattui olemaan jäljellä, eikä mikään eteerisistä öljyistäni oikein natsannut tähän. Kätköissäni oli myös pieni purkki leivontaan tarkoitettua vaaleanpunaista glitteriä (mikä on minusta muuten ihan yök, mutta tähän överisaippuaan se mielestäni sopi), sekä leivontaan tarkoitettuja koristehelmiä. Tarkoitukseni oli kokeilla myös Anne-Marie Faiolan kirjassa (s.166) esiteltyä "clay spoon-plopia", eli erivärisiä saipuaosioita lusikoidaan kerroksittain muottiin. Massani jäsähti kuitenkin niin nopeasti, ettei se oikein onnistunut, ulkonäöltään saippua oli tuossa vaiheessa kuin vauvanruokaa (tai -kakkaa...), tyttömäisyys oli siis aika kaukana.

Kuten kuvista näkyy, väristä ei tullut toivomani vaaleanpunainen, ja jäsähtänyt massa ei enää tasoittunut muottiin kunnolla, joten saippuassa on isoja koloja. Se oli seuraavana päivänä vielä ihan liian pehmeä leikattavaksi, ja kun en malttanut odottaa, niin sehän mureni käsiin. Ei siis varsinaisesti sellaista luksusta ja blingiä, kuin oli tarkoitus...mutta onpahan nyt taas kokeiltu jotain  erilaista.SparklingWine&Bling

205 g oliiviöljyä/ olive oil
91 g   kookosrasvaa/ coconut oil
68 g   palmuöljyä / palm oil
45 g   manteliöljyä (alkannalla) / almond oil
45 g   karitevoita / shea butter
11 g   jojobaöljyä
35 g   vehnänalkioöljyä/ wheat germ oil

165 g kuohuviiniä/ pink sparkling wine
65 g   lipeää/ lye
         pinkkiä ranskalaista savea / pink French clay
         titaanioksidia / titanium oxide
         punaista rautaoksidia / red iron oxide
         Syreeni-tuoksuöljyä / Lilac fo
         pinkkiä glitteriä / pink glitter

Viisi päivää muotista ottamisen jälkeen saippua oli edelleen niin pehmeä ja mureni leikatessa, että päädyin sulattamaan sen uudelleen ja survomaan yksittäisiin muotteihin. Ulkonäöstä tuli entistäkin rujompi, mutta toivottavasti on muuten hyvää käytössä.

We had a girls's night some time ago and this was left in the bottle-

- so I had to try to make soap with it. Antioxidants of wines are supposed to be good even in soap, and sugar in them should add lather to soap. I wanted to make something very girly like luxurious soap, so I decided to try one recipe (p.68) from the book of Gregory Lee White (I represented his book earlier). Conveniently I happened to have all fats needed, so I didn't have to tune the recipe. I only needed to add some wheat germ oil, because I had so less jojoba oil left. I used pink sparkling wine as liquid and as additives there was pink French clay, titanium oxide, little bit of alkanet infused almond oil and red iron oxide. I scented this soap with lilac fo, because I still had some left and none of my eos wouldn't fit in this in my opinion. I also found a little jar of pink glitter from my cabins, it is meant to use for baking ( and I think it's yucky but for this over girly soap it will be fine), and some pearls also meant for baking. I was supposed to try "clay spoon-plop" from Anne-Marie Faiola's book (p.166), that means that several different colours of soap are spooned as layers to mold.  My soap stuck so quickly that spooning didn't work quite well. Soap looked like baby food (or -poop...), so it wasn't so girly after all. 

As you can see in the pictures I didn't get the pink colour I was hoping. And stucked soap didn't set nicely to the mold, so there are big holes in my soap log. The soap was way too soft for cutting next day, but I didn't have the patience to wait, so it cracked badly. Well, I didn't get exactly that luxury and bling I was waiting for...but at least I've tried something different at once. 

Five days after unmolding the soap it was still so soft and crumbly when I tried to cut it, that I decided to rebatch it and put it to individual molds. The look of the soap is even more rough now, but hopefully it is gentle in use. 

torstai 11. syyskuuta 2014

Tämän vuoden tinktuuroita - Tinctures of this year

Laitoin aikaisemmin kesällä tinktuuroita tekeytymään, ja elokuun alussa sain ne pulloihinkin. Koska kamerani ei ollut käytettävissä, niin tekovaiheista ei ole mitään kuvia. Mutta tämän verran sain tällä kertaa aikaiseksi...


Uusina kokeilussa syreeni ja voikukka, sekä yskänsiirappina kuusenkerkkä. Vasemmalla kukkaiset, eli syreeni- ja sen edessä ruusutinktuura, sitten on yrttiset eli voikukka- ja laventelitinktuurat ja oikealla yskänsiirapit, ruusuinen yskänärsytykseen ja kuusenkerkkä-fenkoli-piparminttu limaa irroittamaan.

Kukkaistinktuuroinen pitäisi olla mieltä rauhoittavia, kun taas voikukalla kuuluisi olevan paljon elimistöä puhdistavia ja vahvistavia vaikutuksia. Yhden amerikkalaisen miehen mukaan hänelle oli lääkäri määrännyt voikukkatinktuuraa vakavan sairauden hoidon tueksi.

I put some tinctures to jars earlier this summer and the begin of the August I finally got them to bottles. Because I couldn't use my camera, I got no photos during the process. But this is what I did manage to make... 

Lilac and dandelion tinctures where new for me, and so is this spruce cough syrup. Floral ones are on the left, lilac and rose tinctures above it, then there are herbal ones, dandelion and lavender tinctures and cough syrups are on the right side,rosy one for irritating cough and spuce-fennel-peppermint for loosing mucus.

Floral tinctures should calm your mind and dandelion is suppose to clean and make body stronger. One american man told that his doctor had ordered dandelion tincture him for support his medication for serious illness. 

tiistai 9. syyskuuta 2014

Voikukkasuolasaippua&pari opetusta - Dandelion salt soap&few lessons

Tämä jäi jostain syystä julkaisematta ajallaan, mutta julkaistaan nyt, ettei muiden tarvitse tehdä samoja virheitä...Tämä onneton kokeilu on siis alkukesältä.

Kaikki muut olivat tehneet voikukkasaippuaa, joten pakkohan minunkin oli kokeilla, kun en koskaan ennen ollut tehnyt sitä. Kirppu oli tehnyt omastaan suolasaippuoita, ja koska itse en ole vielä päässyt suolasaippuoiden kanssa sinuiksi - vaikka kaikki kehuvat niitä - niin päätin kokeilla niitäkin uudemman kerran. Käytin tällä kertaa sekä hienoa, että karkeaa merisuolaa. Koska voikukkauutettu öljy tuoksuu melko toffeiselle, olisi joku muu tuoksu käynyt näihin ehkä paremmin, mutta halusin keltaiseen väriin sopivan aurinkoisen tuoksun, joten kokeilin ensimmäistä kertaa greippiä. Halusin saippuat käyttöön heti, joten tein tämän OHP:nä. Edellisellä kerralla suolasaippuaa tehdessäni tein saippuahalon - jonka leikkaaminen oli mahdotonta. Niinpä ajattelin tällä kertaa valaa saippuani yksittäisiin silikonimuotteihin lohkeilun välttämiseksi. Massa jämähti kuitenkin niin nopeasti, etten saanut sitä nätisti muotteihin - joten kippasin sen takaisin kattilaan ja uuniin siinä toivossa, että saisin massan vielä survottua bambumuottiini. No, sain kyllä massan survottua muottiin, mutta eihän se enää kasassa pysynyt. Yrityksistäni huolimatta tämä on siis ensimmäinen kerta, kun en saanut oikeasti millään konstilla saippuaani pelastettua - rebatchaus ei ilmeisesti siis onnistu suolasaippuoille? Eikä suolasaippuaa kannata tehdä OHP:nä?

Mutta koska minähän en tunnetusti haaskaa mitään käyttökelpoista, on tämä epämääräinen murukasa toiminut koko kesän loistavasti jalkakylpyaineena! Puutarhatöissä mullan mustuttamat jalat on saatu taas edustuskuntoon hyvin vähällä vaivalla. Loppu hyvin, kaikki hyvin siis - MUTTA ÄLÄ TEE SUOLASAIPPUAA OHP:NÄ TAI YRITÄ REBATCHATA SITÄ! ;)

Ei ihan sitä, mitä oli tarkoitus...

Voikukkasuolasaippua / Dandelion salt soap

250 g kookosrasvaa / coconut oil
200 g auringonkukkaöljyä (voikukkauutettua) / dandelion infused sun flower oil
30 g risiiniöljyä / castor oil
20 g avocadoöljyä / avocado oil
75 g lipeää / lye
225 g voikukkahauduketta / dandelion infusion
750 g hienoa merisuolaa / fine sea salt
250 g karkeaa merisuolaa / coarse sea salt
          greippi eö / grapefruit eo

I didn't publish this text when I wrote it for some reason, but I'll publish it now, so that others won't make same mistakes I did...This mismanaged tryout was from the beginning of the last summer.

Everybody else had made dandelion soap, so I had to try it too, because I haven't made it before. Kirppu made her batch as salt soaps, and because I haven't found salt soaps secrets yet -  even if everyone else loves them - I decided to try them again. I used both fine and coarse sea salt this time. Because the scent of dandelion infused oil is kind of toffee like, some other scent might have been more fitting for these. But I wanted sunny scent that would fit with yellow colour so I tested grapefruit for the first time. I wanted to use these soaps right away so I made them as OHP. Last time I made salt soap I made a soap log - and it was impossible to cut the log later. So I thought I should pour these salt soaps to individual molds instead. The soap stuck so quickly that I had no chance to get it to the molds nicely - so I put everything back to the kettle and to oven and hoped that I could squash the soap to my bamboo log mold. Well, I managed to squash soap to the mold, but it didn't hold it together anymore. It didn't matter how hard I tried, I couldn't manage to save this soap - so you cannot rebatch salt soaps? And you should not try to make salt soap as OHP? 

But because I don't want to waste anything useful, as you all well know, I've used this ugly crumb heap as foot bath salt the whole summer and it worked wonderfully! Soil in my garden made my feet so black and dirty, but with this stuff I got them back in party shape with very minimal effort. Happy ending, though - BUT DO NOT MAKE SALT SOAP AS OHP OR TRY TO REBATCH IT! ;)

sunnuntai 7. syyskuuta 2014

Superrasvainen vartalovoide - Super greasy body cream

Löysin tällaisen vartalovoiteen ohjeen, jota halusin kokeilla, kun ihoni on kaiken uimisen jälkeen huutanut lisähoivaa. En tehnyt ihan tuon ohjeen mukaan, vaan vaihdoin vähän aineksia ja lisäsin Optipheniä, koska voiteessa on mukana aloemehua ja -geeliä. Käytin myös huomattasti vähemmän eteerisiä öljyjä, koska minusta yli 100 tippaa mitä tahansa tuoksua on jo ihan älyttömän paljon. Voide onnistui varsin hyvin ja on ihan hyvän tuntuista - mutta se imeytyy niiiiin hitaasti, ettei voisi esimerkiksi aamusuihkun jälkeen kuvitellakaan käyttävänsä tätä. Jos et ole superkuivaihoinen tai sporiaatikko, niin älä välttämättä kokeile...minä olen kuivaihoinen atoopikko, jonka iho yleensä imaiseen kaiken, mitä siihen levittää, mutta nyt näytin ihan kilpalavalla olevalta kehonrakentajalta (tosin en niin timmiltä), joka on öljytty yltäpäältä. ;D Äitini kuitenkin ihastui tähän, vaikka ei varsinaisesti kuivaihoinen olekaan - hänestä ikääntyvä iho kun tarvitsee niin paljon enemmän rasvaa ylleen...Superrasvainen vartalovoide - Super greasy body cream

90 g  karitevoita / shea butter
60 g  mangovoita / mango butter
30 g  kookosöljyä / coconut oil
90 g  riisinleseöljyä / rice bran oil
15g   mehiläisvahaa / bees wax
60 g  aloemehua / aloe vera juice
60 g  aloe geeliä / aloe vera gel
15 tippaa greipin eö / grapefruit eo
15 tippaa limen eö / lime eo
15 tippaa sitruunaruohon eö / lemon grass eo


I found this body lotion/butter recipe and I wanted to try it, because my skin has screamed more nurture after all swimming I did during the summer. I changed the recipe little bit, I used different oils and added some Optiphen because of that aloe juice and gel involved. I also used lot less essential oils because more than 100 drops is huge amount of any scent.  My cream is quite nice and it feels okay - but it absorbs soooo slowly that I couldn't use this after morning shower. If you don't have super dry skin or if you are not psoriatic, please do not try this...I have dry and atopic skin, that normally absorbs anything you put on it, but now I looked just like a body builder (not so fitted, too badly) on the competition, oiled all over the body. ;D My mother liked this a lot, even if she has not dry skin type - she just thinks that older skin needs much more oils as a cover...

perjantai 5. syyskuuta 2014

Shampoopalat - Shampoo bars

Myös nokkos-rosmariinishampooni alkoi olla finaalissa. Sitäkin tein samaan syssyyn muiden keitosten kanssa lisää. Tällä kertaa vähensin hieman ylirasvoitusta, jätin "lisukkeet" pois ja valoin shampoot uuteen muotoon.
My nettle-rosemary shampoo was also almost used. So I made it too at the same time I cooked everything else. This time I used less superfat, didn't use any additions and I changed other kind of mold for my shampoos. 

keskiviikko 3. syyskuuta 2014

Pyykkisaippuaa - Laundry soap

Jälleen oli aika tehdä pyykkisaippuaa (ohje Saara Kuhan ekasta kirjasta). Nyt maltoin ehkä ensimmäistä kertaa koskaan antaa lipeäseoksen jäähtyä kunnolla. Laitoin myös muotin heti jääkaappiin, koska edellinen kuohunta, jonka ruusuntuoksuinen öljy sai aikaan, oli vielä hyvin muistissa. Nyt tuoksuna oli jämät laventeliöljystä. Sekin kuumensi saippuan jääkaapista huolimatta niin, että halko halkesi pituussuunnassa aika pahasti. Pyykkisaippuassa se ei kuitenkaan haittaa, sillä sehän raastetaan  joka tapauksessa.


Pyykkisaippua - Laundry soap

500g  kookosrasvaa/ coconut oil
180 g vettä/ water
91 g   lipeää / lye

          laventeli tuoksuöljyä/ lavender fo


It was time to make some laundry soap (recipe is from Saara Kuha's first book) again. This was maybe the first time ever that I had patience to wait until lye water was cold enough. I also put the mold to fridge, because I still remember that volcano I got last time I was making laundry soap and used some rose scented oil. Now I scented this with leftovers from lavender scented oil. That still made soap so hot despite of the fridge that the soap log cracked pretty badly. Fortunately it won't matter because laundry soap is going to be grated anyway.

maanantai 1. syyskuuta 2014

Kutiava päänahka - Itchy scalp

Lise kirjoitti päänahan kutinasta (hiusvärien aiheuttamasta siis) ja siitä, miten jollakin makeutusaineella sitä voidaan helpottaa. Itse en enää käytä teollisia värejä, enkä shampoita tai muitakaan hiustuotteita, mutta pääni kutiaa toisinaan silti kuin kirppusirkus olisi kylässä. Lisen kirjoitus sai minut kuitenkin etsimään ongelmaan ratkaisua, tähän asti olen jostain syystä yrittänyt vain unohtaa asian.

Löysin tällaisen sivun, jonka ohjeita yhdistelin ensihätään.

Ensimmäinen kutinan rauhoitusyritys siis:

1. Tein hunajasta, aloe geelistä ja limemehusta seoksen, johon lisäsin piparminttu ja teepuuöljyä sekä vähän jojobaöljyä. Levitin tämän päänahkaan, koko hiusten pituuksiin tekemäni määrä ei riittänyt. Annoin vaikuttaa noin 10 minuuttia.

2. Pesin mömmön pois Jan Berryn ohjeen mukaisella syväpuhdistavalla pesulla (savea, piparminttuteetä ja shampoota sekä piparmintun ja teepuun eö).

3. Lopuksi tein hapanhuuhtelun nokkos-rosmariinihaudukkeella, jossa aikaisempaa vähemmän sitruunahappoa.

Heti pesun jälkeen pää tuntui varsin hyvältä ja rauhoittuneelta koko illan. Tämä vaikutus säilyi noin 10 tuntia, mutta sitten olin jälleen lähtötilanteessa. :(  Pysyvää ratkaisua siis etsitään edelleen...

Lise wrote about itchy scalps (caused by commercial hair dyes) and how you could help that problem with some sweetener. I don't use any commercial hair dyes anymore, or any other commercials hair products, but my head is so itchy sometimes that you could think there is a bug circus visiting.  Anyway, Lise made me try to find solution to my problem, I've only been trying to forget it so far for some reason I don't even know. 

I found this page and I mixed those instructions as a first aid. 

The first attempt to calm itchy scalp: 

1. I mixed honey, aloe vera gel and lime juice and added some peppermint and tea tree eos and some jojoba oil. I rubbed this to my scalp, there wasn't enough this mix for my whole hair. I let it sit about 10 minutes. 

2. I washed that stuff off with Jan Berry's deep cleaning wash (clay, peppermint tea, shampoo and peppermint and tea tree eos).

3. Finally I rinsed with nettle-rosemary infusion where was added less than 1 tablespoon of citric acid. 

My head felt quite nice and calmed right after washing and stayed that way the whole night.  The effect lasted about 10 hours, after that I was in the square one again. :( So I'm still looking for a permanent solution...